Петък, 08 Декември 2023

English

XXV Национална гинекологична конференция


Последна актуализация: 21.02.2023

 • Организирано от:
 • Българско дружество по акушерство и гинекология
 • Място на провеждане:
 • хотел Рила, к.к. Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 23.03.2023
 • Крайна дата:
 • 26.03.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 350
 • Специалност(и):
 • акушерство и гинекология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 21.12.2022)

 • Научна програма / структура

 • https://m.wasteels.bg/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fm.wasteels.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2F%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259B%25D0%259D%25D0%2590%2520%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%259C%25D0%2590%2520%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2599%25D0%25A2_0.pdf#page=1 Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец. Налична е само предварителна програма; Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва подробен график, темите, по които ще говорят съответните лектори и продължителността на почивките. Трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма и научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за събитие за цял ден; 3 часа за събитие за половин ден, когато остатъка от деня обслужва пристигането или заминаването на участниците). Член 94 Directive2001/83/CE; Член 10 ARPharM Code

  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА САЙТ_0.pdf
 • Място на събитието

 • Екстравагантни и луксозни места – Гостоприемството, при което участниците в събитието се настаняват в екстравагантни и луксозни хотели, които са свързани основно с развлекателни дейности, се счита за неподходящо. Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им. Член 94 & 95 Directive2001/83/CE; Член 10 ARPharM Code *За сезонни курортни дестинации на територията на РБългария с оглед прилагането на чл.10 от Кодекса се приемат (а) за летния сезон (15юни до 15 септември) – разположените по черноморското крайбрежие с изключение на Варна и Бургас; (б) за зимния ски сезон (от 15 декември до 30 март) – Банско, Боровец и Пампорово.

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия. – Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията.Член 94 & 95 Directive2001/83/CE; Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

 • Придружаващи лица

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.