Петък, 01 Декември 2023

English

XXIV Националната конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: "Децата на България"


Последна актуализация: 03.04.2023

 • Организирано от:
 • Детска клиника към УМБАЛ "Александровска"
 • Място на провеждане:
 • хотел Secrets Sunny Beach Resort, к.к. Слънчев бряг
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 05.05.2023
 • Крайна дата:
 • 07.05.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 500
 • Специалност(и):
 • педиатрия, обща медицина, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 05.02.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.wasteels.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2FPROGRAMA_2023%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%2591%25D0%259B%25D0%25A1%2520_0.pdf#page=7&zoom=140,0,562

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.