Четвъртък, 09 Февруари 2023

English

Пролетна конференция на Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ“


Последна актуализация: 23.01.2023

 • Организирано от:
 • Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ“
 • Място на провеждане:
 • Гранд Хотел Пловдив
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 24.03.2023
 • Крайна дата:
 • 26.03.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • оториноларингология, хирургия, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 24.12.2022)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца; Не е налична научна програма; подробната научна програма трябва да е на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. Член 10 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. Член 10 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.