Неделя, 03 Декември 2023

English

Дни на детската ортопедия и травматология


Последна актуализация: 03.05.2023

 • Организирано от:
 • Секция по Детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация
 • Място на провеждане:
 • хотел "DoubleTree By Hilton"
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 08.06.2023
 • Крайна дата:
 • 10.06.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 150
 • Специалност(и):
 • детска ортопедия и травматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 08.03.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://wasteels.bg/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwasteels.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-05%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%259A%25D0%2594%25D0%2594%25D0%259E_2023.pdf#page=1&zoom=140,-5,847

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.