Неделя, 03 Декември 2023

English

III Научна конференция "Хронични Заболявания. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция"


Последна актуализация: 11.04.2023

 • Организирано от:
 • Българскo научно дружество по имуноонкология /БНДИО/; Лаборатория по Клинична Имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”
 • Място на провеждане:
 • Аква Парадайз Ризорт
 • Град:
 • Несебър
 • Начална дата:
 • 11.05.2023
 • Крайна дата:
 • 14.05.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • окардиолози, ревматолози, онколози, акушер-гинеколози, гастроентеролози, имунлози, ендокринолози, ортопеди, общопрактикуващи лекари и специализанти.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 11.02.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://drive.google.com/file/d/1lU2u1WpAE5qN-WyHuBe6f1Ft8mMQRFDJ/view

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.