Петък, 01 Декември 2023

English

XVI Конференция на БААСТ и XIII Международен годишен симпозиум на БОТА


Последна актуализация: 18.04.2023

 • Организирано от:
 • Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология (БААСТ); Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 • Място на провеждане:
 • Хотел “Адмирал”, к.к. Златни пясъци
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 18.05.2023
 • Крайна дата:
 • 20.05.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 350
 • Специалност(и):
 • артроскопия, травматология, колянна хирургия, други

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 18.02.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://wasteels.bg/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwasteels.bg%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-04%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%2520-%2520%25D0%2591%25D0%2590%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%25A2_0.pdf#page=1&zoom=140,-5,847

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.