Вторник, 28 Ноември 2023

English

Научна конференция „60 години Катедра Педиатрия, МУ – Варна“


Последна актуализация: 08.09.2023

 • Организирано от:
 • Катедра Педиатрия на МУ – Варна, Варненско дружество по детска ендокринология, с подкрепата на Българската педиатрична асоциация.
 • Място на провеждане:
 • Конферентен център на х-л „Воя Бийч Ризорт“
 • Град:
 • Свети Влас
 • Начална дата:
 • 06.10.2023
 • Крайна дата:
 • 08.10.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ендокринология, педиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 06.07.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://vapesbg.eu/images/conf_2023_60/program.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.