Вторник, 28 Ноември 2023

English

Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023


Последна актуализация: 11.10.2023

 • Организирано от:
 • Съвместна онкологична национална мрежа; Фондация МОРЕ-Дарзалас
 • Място на провеждане:
 • Конгресен център на хотел Интернационал – Златни пясъци
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 09.11.2023
 • Крайна дата:
 • 11.11.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.08.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://conference-more.bjcn.bg/wp-content/uploads/2023/10/cohm-mope-2023-sc-pr-v.-oct-2023-bg.docx.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Научно събитие, за което има налична информация (снимки или видео материали) за скрити развлекателни дейности в рамките на предишно събитие на същия организатор - Гостоприемството не бива да включва спонсориране или организиране на развлекателни (напр. обиколки за разглеждане на забележителности преди конгреса или след конгреса обиколки за разглеждане на забележителности, концерти, театър или подобни зрелища, посещения на музеи, спортни) събития;

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.