Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

ХXVI Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие/ EUROSON SCHOOL: CEUS SCHOOL


Последна актуализация: 16.08.2023

 • Организирано от:
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
 • Място на провеждане:
 • НДК
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 15.09.2023
 • Крайна дата:
 • 17.09.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • образна диагностика, гастроентерология, нефрология, урология, ендокринология, неврология, кардиология, пулмология, ревматология, рентгенология, акушерство и гинекология, ангиология, анестезиология, ортопедия и травматология, хирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.06.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://www.cic.bg/uploads/9661589600abe3ee5a1b475be5230e4b5541b2cf.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.