Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

XL Национална акушерска конференция и XVII Конференция на акушерките


Последна актуализация: 16.05.2023

 • Организирано от:
 • Българско научно дружество по акушерство и гинекология
 • Място на провеждане:
 • Конферентна зала "Ривиера", хотел "Ривиера Бийч", в.к. Ривиера
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 15.06.2023
 • Крайна дата:
 • 18.06.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 250
 • Специалност(и):
 • акушерство и гинекология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.03.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://conference-bdag-june-2023.com/bg#programa - All Inclusive програмата започва със следобедни закуски в деня на настаняване и приключва с обяд в деня на отпътуване. Настаняване: след 15:00 часа - Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците).

 • Място на събитието

 • Събитието се провежда в Хотел „Ривиера Бийч“, 5* в летен сезон: Екстравагантни и луксозни места – Гостоприемството, при което участниците в събитието се настаняват в екстравагантни и луксозни хотели, които са свързани основно с развлекателни дейности, се счита за неподходящо. Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Възможно е неразумно гостоприемство. - Гостоприемството трябва да е в разумна степен. Гостоприемство, което включва настаняване, трябва да бъде в подходящо място. Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия. – Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията.Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94 & 95

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.