Вторник, 28 Ноември 2023

English

I НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


Последна актуализация: 02.08.2023

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
 • Място на провеждане:
 • ХОТЕЛ "ЕКСПО"
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 01.09.2023
 • Крайна дата:
 • 03.09.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • колопроктология, онкология, гастроентерология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 01.06.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://conference-coloproctology-2023.com/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fconference-coloproctology-2023.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-07%2F%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A3%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%2590%2520%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%259C%25D0%2590_4.pdf#zoom=140

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.