Петък, 01 Декември 2023

English

Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Лятна академия по практична дерматология и естетична медицинa - Клиника по дерматология към ВМА-София
 • Място на провеждане:
 • Практически курсове -Клиника по дерматология към ВМА-София, лекции - хотел Шератон, зала Роял
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 05.06.2013
 • Крайна дата:
 • 08.06.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Дерматолози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 05.03.2013)

 • Научна програма / структура

 • http://summerdermatology.com/bg/category/84/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Социална програма - http://summerdermatology.com/bg/category/85/ - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • По време на цялото събитие има паралелна социална програма, а в регистрационната форма фигурират придружаващи лица (http://summerdermatology.com/bg/registration/hotel) *1. Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Член 9 – ал. 9.5 * 2. Алтернативна програма, предложена за немедицински специалисти /придружаващи лица – никакви алтернативни програми не могат да бъдат подготвяни за придружаващите лица на събитието; никакви дейности не могат да бъдат организирани за придружаващите лица, дори когато те сами поемат разходите си за тези дейности. Член 95 Член 9 – ал. 9.5 * 3. Програмата на събитието позволява присъствието на немедицински специалисти / придружаващи лица - моля да предприемете необходимите мерки, за да избегнете промоционална дейност, свързана с лекарства, отпускани по лекарско предписание, насочени към широката общественост. Член 88 Code of Ethics EFPIA

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.