Четвъртък, 21 Септември 2023

English

VIII Регионална дерматологична конференция на БДД - клон Пловдив


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • БДД - клон Пловдив
 • Място на провеждане:
 • Гранд Хотел Велинград *****
 • Град:
 • Велинград
 • Начална дата:
 • 10.05.2013
 • Крайна дата:
 • 12.05.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Дерматолози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.02.2013)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, не е налична научна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • http://www.arpharm.org/images/stories/attachments/bg/ethical_code_update_2011_finalbg_footnotes_01%2006%202012.pdf - ЕТИЧЕН КОДЕКС на научноизследователската фармацевтична индустрия в България - Гостоприемство, при което участниците в събитието се настаняват в екстравагантни и луксозни хотели се счита за неподходящо. Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в курортни дестинации. За курортни дестинации на територията на Р България с оглед прилагането на чл.9 от Кодекса се приемат: - за летния сезон (1 юли до 15 септември) – разположените по черноморското крайбрежие с изключение на Варна и Бургас (в сила от 01.07.2012); - за зимния ски сезон (от 15 декември до 15 март) - Банско, Боровец и Пампорово(в сила от 01.07.2012); - целогодишно – Сандански, Велинград и Хисаря (в сила от 01.01.2013)

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация.

 • Други активности

 • Няма достатъчно информация.

 • Придружаващи лица

 • Няма достатъчно информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.