Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

XVII Национален конгрес по оториноларингология


Последна актуализация: 08.09.2023

 • Организирано от:
 • Българско националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия
 • Място на провеждане:
 • Уейв Ризорт Ахелой
 • Град:
 • Ахелой
 • Начална дата:
 • 06.10.2023
 • Крайна дата:
 • 08.10.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 250
 • Специалност(и):
 • оториноларингология, хирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 06.07.2023)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец - не е налична научна програма; подробната научна програма трябва да е на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Научно събитие, за което има налична информация (снимки или видео материали) за скрити развлекателни дейности в рамките на предишно събитие на същия организатор - Гостоприемството не бива да включва спонсориране или организиране на развлекателни (напр. обиколки за разглеждане на забележителности преди конгреса или след конгреса обиколки за разглеждане на забележителности, концерти, театър или подобни зрелища, посещения на музеи, спортни) събития;

 • Придружаващи лица

 • https://registration.orl-congress.bg/ Програмата на събитието позволява присъствието на немедицински специалисти/ придружаващи лица – Следва да се предприемат необходимите мерки, за да се избегне промоционална дейност, свързана с лекарства, отпускани по лекарско предписание, насочени към широката общественост. Directive 2001/83/CE Член 88

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.