Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

XXI Научно практическа педиатрична конференция "Съвременни възможности и насоки за подобряване на грижата за Болката в детска възраст"


Последна актуализация: 10.08.2023

 • Организирано от:
 • Бургаска педиатрична асоциация
 • Място на провеждане:
 • Eкспоцентър флора Бургас
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 08.09.2023
 • Крайна дата:
 • 10.09.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • педиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 08.06.2023)

 • Научна програма / структура

 • Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците). Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец; Налична е само предварителна програма. – Научната програма, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка; подробната научна програма трябва да е на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94

  И ПЪРВА ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10 09 2023 ПРЕД ПРfFF.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. Член 10 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • Регистрационната форма предполага присъствие на придружаващи лица - Придружаващи лица не може да бъдат канени на събитието или дейностите, организирани във връзка с него. - Гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 95

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.