Вторник, 28 Ноември 2023

English

II Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания


Последна актуализация: 17.10.2023

 • Организирано от:
 • Фондация Астра Форум
 • Място на провеждане:
 • Хотел Хилтън
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 10.11.2023
 • Крайна дата:
 • 12.11.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • педиатрия, обща медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.08.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://astraforumfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/1_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-11-%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-2023-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.