Вторник, 28 Ноември 2023

English

Национален симпозиум с международно участие ИНТРАБУЛБАРНИ ТУМОРИ


Последна актуализация: 27.10.2023

 • Организирано от:
 • Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, Българско дружество по ретинология, Академия Офталмология
 • Място на провеждане:
 • Гранд Хотел София
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 25.11.2023
 • Крайна дата:
 • 25.11.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 120
 • Специалност(и):
 • обща офталмология, детска офталмология, невроофталмология, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 25.08.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://retinabg.com/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.