Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

VI научна конференция Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст. Пандемичен риск при младите хора


Последна актуализация: 13.11.2023

 • Организирано от:
 • Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
 • Място на провеждане:
 • онлайн формат
 • Град:
 • онлайн формат
 • Начална дата:
 • 15.12.2023
 • Крайна дата:
 • 16.12.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • педиатрия, обща медицина, вътрешни болести, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.09.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://arbilis.com/magazin/vi-nauchna-conferencia-mlada-zryala/#tab-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.