Сряда, 08 Февруари 2023

English

IV Национална конференция МОРЕ 2013. Поведение при карцином на гърдата.


Последна актуализация: 28.09.2014

  • Организирано от:
  • Българско онкологично дружество; Медицински университет - Варна; УМБАЛ Св. Марина - Варна
  • Място на провеждане:
  • х-л Адмирал 5*, кк Златни пясъци
  • Град:
  • Варна
  • Начална дата:
  • 10.10.2013
  • Крайна дата:
  • 12.10.2013
  • App. Nr. of HCP:
  • n.a.
  • Специалност(и):
  • уролози, онколози, патолози, медицински генетици, нуклеарни медици, радиолози, рентгенолози и всички др. мед. спец., включени в диагнозата, лечението и скрининга на простатния карцином

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.07.2013)

  • Научна програма / структура

  • http://www.more-conference.com/program.php

  • Място на събитието

  • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

  • Други активности

  • Придружаващи лица

  • http://www.more-conference.com/registration.php - В регистрационната форма е предвидено участие на придружаващи лица. Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
  • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

  • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.