Вторник, 28 Ноември 2023

English

Функционална хирургия в отологията и ринологията


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Тракийски университет - Стара Загора, Клиника по оториноларингология - МУ Варна, Клиника по оториноларингология на университетските болници, Българско дружество по оториноларингология
 • Място на провеждане:
 • к.к. Св. Св. Константин и Елена
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 18.10.2013
 • Крайна дата:
 • 19.10.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • 200-250
 • Специалност(и):
 • оториноларинголози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 18.07.2013)

 • Научна програма / структура

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Тържествено откриване на форума ще се състои на 18 октомври, от 18:00 ч. в конферентната зала на хотел „Романс" с концерт от ортодоксални и класически произведения, изпълнени от октет „Йоан Дамаскин" - Стара Загора. На 19 октомври, след приключване на научните сесии, в програмата е включено и посещение на манастира „Св. Св. Константин и Елена" - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.