Петък, 07 Август 2020

English

16-та Международна конференция по философия, психиатрия и психология "Невронаука, логика и психично развитие"


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Университетски център по философия и психично здраве и Балканска академия по философия, психиатрия и психология, асоциация-член на Световната мрежа по философия и психиатрия (INPP)
 • Място на провеждане:
 • х-л Мелиа Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 26.06.2014
 • Крайна дата:
 • 28.06.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • психиатрия, неврология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.03.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://inpp2014.com/scientific-information/preliminary-scientific-program/ - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение на-късно 3 месеца преди събитието. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.