Петък, 01 Декември 2023

English

IV КОНГРЕС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА


Последна актуализация: 06.11.2014

 • Организирано от:
 • НСОПЛБ
 • Място на провеждане:
 • Новотел Пловдив
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 20.11.2014
 • Крайна дата:
 • 23.11.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • обща медицина, педиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 20.08.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://congr2014.nsoplb.com/wp-content/uploads/2014/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%A2%D0%98-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1-%D0%9F%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%90-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%A1-%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E-%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%955.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.