Петък, 08 Декември 2023

English

Първи Конгрес на Съсловно Сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Съсловно Сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България
 • Място на провеждане:
 • Град:
 • Стара Загора
 • Начална дата:
 • 04.04.2014
 • Крайна дата:
 • 05.04.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • електрофизиология, кардиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 04.01.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bgpace.com/wp-content/uploads/2014/01/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-Final15_01_2014.doc

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.