Петък, 08 Декември 2023

English

VІІ Национална конференция за лечение на болката


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Научното дружество на анестезиолозите в България, Българска асоциация за изследване и лечение на болката
 • Място на провеждане:
 • хотел Аугуста
 • Град:
 • Хисаря
 • Начална дата:
 • 12.06.2014
 • Крайна дата:
 • 14.06.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • анестезиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 12.03.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://www.anesthesiology.bg/images/stories/conferencii/I_izvestie_2014_new.pdf - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец - програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение на-късно 3 месеца преди събитието. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • В програмата към събитието има предложение за Социално-туристическа програма (стр. 14-15) - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.