Неделя, 03 Декември 2023

English

VI годишен международен форум на БОТА и IX-мa конференция на БААСТ


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), БААСТ
 • Място на провеждане:
 • Riviera Holiday Club
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 29.05.2014
 • Крайна дата:
 • 31.05.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ортопедия, травматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 28.02.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bulortho.org/images/nauchni_pr/2014/20.05.2014/Final_Program_1.doc

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • Чрез регистрационната форма за събитието се предлага регистрация на придружаващи лица - "Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 EFPIA HCP Code Член 9 – ал. 9.5 Етичен кодекс на ARPharM"

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.