Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

X Юбилеен Collegium praxis neurologicae


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Сдружение Българско дружество по неврология; Дружество на невролозите от Шуменска област и „ МБАЛ – Шумен” АД
 • Място на провеждане:
 • Гранд хотел Шумен
 • Град:
 • Шумен
 • Начална дата:
 • 10.10.2014
 • Крайна дата:
 • 12.10.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • неврология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.07.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://www.cic.bg/bg/engagement_book/outload/pic-cic_alex/cic-pco_6054.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • .

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.