Вторник, 28 Ноември 2023

English

Летен Медицински Университет


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Място на провеждане:
 • Гранд Хотел Банско
 • Град:
 • Банско
 • Начална дата:
 • 03.07.2014
 • Крайна дата:
 • 06.07.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • кардиология, пулмология, кожни болести, ендокринология, УНГ, клинична фармакология и др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.07.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://lzmu.com/lzmu/2014l.doc

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Все още не е налична достатъчно информация.

 • Придружаващи лица

 • http://lzmu.com/lzmu/hotels.html - В хотелското настаняване е предложена цена и условия за настаняване на деца, което буди съмнения за присъствие на придружаващи лица. Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 9 5 Член 9 – ал. 9 . 5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.