Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

V Балкански Конгрес по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия, и IX Конгрес на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология
 • Място на провеждане:
 • хотел Хилтън София
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 10.10.2014
 • Крайна дата:
 • 12.10.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • артроскопия, спортна травматология, колянна хирургия, други

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.07.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://wasteels.bg/offers/bka-2/programa.html - Събитие, което се провежда в рамките на по - малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение на - късно 3 месеца преди събитието. Член 9 4 Член 9 – ал. 9 . 1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична достатъчно информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • В регистрационната форма присъстват придружаващи лица - http://wasteels.bg/offers/bka-2/formuliar_za_uchastnitsi.html (Участници в Конгреса (лекари, служители на фирми спонсори, придружаващи лица), които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочения хотел." - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 9 5 Член 9 – ал. 9 . 5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.