Петък, 24 Септември 2021

English

XVI Национална конференция за ОПЛ и педиатри


Последна актуализация: 16.09.2015

 • Организирано от:
 • Детска клиника към УМБАЛ
 • Място на провеждане:
 • хотел РИУ Правец
 • Град:
 • Правец
 • Начална дата:
 • 09.10.2015
 • Крайна дата:
 • 11.10.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • 450
 • Специалност(и):
 • имунология, алергология, дерматология, хирургия, оториноларингология, кардиология, онкохематология, генетика, ендокринология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.07.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://www.wasteels.bg/bg/congresno-subitie/shestnadeseta-nacionalna-konferenciya-za-opl-i-pediatri - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието. Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.1 ARPnarM

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.