Петък, 08 Декември 2023

English

I Симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане


Последна актуализация: 17.10.2014

 • Организирано от:
 • Дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане
 • Място на провеждане:
 • хотел
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 16.10.2014
 • Крайна дата:
 • 18.10.2014
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • оториноларингология, стоматология, лицево-челюстна хирургия, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 16.07.2014)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малкоот 1 месец, не е налична научна програма–пълнатапрограматрябва да бъде на разположение най-късно3 месеца преди събитието; подробната програматрябва да включва график, теми, по които лекторитеще говорят, както и продължителността на всяка отпочивките; трябва да се избягва ненужното дублиранев научната програма.Член94Член9–ал.9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.