Четвъртък, 21 Септември 2023

English

XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве


Последна актуализация: 24.02.2015

 • Организирано от:
 • Българска Асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
 • Място на провеждане:
 • Хотел Самоков, Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 12.03.2015
 • Крайна дата:
 • 15.03.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • 200-250
 • Специалност(и):
 • репродуктивна медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 12.12.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://www.wasteels.bg/bg/congresno-subitie/xvi-nacionalen-kongres-po-sterilitet-i-reproduktivno-zdrave

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.