Неделя, 03 Декември 2023

English

XIІІ Национален конгрес по педиатрия


Последна актуализация: 18.05.2015

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКАТА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БПА)
 • Място на провеждане:
 • хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт
 • Град:
 • Несебър
 • Начална дата:
 • 28.05.2015
 • Крайна дата:
 • 31.05.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • педиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 28.02.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://pediatria-bg.eu/uploads/program2015.pdf?k=3 - Събитие, което се провежда в рамките на по - малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието. Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9 . 1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична информация.

 • Други активности

 • В програмата на събитието е предвидена социална програма (Разходка* 2ч. с ветроходен кораб в Несебърския залив) - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95/ Член 9 – ал. 9 . 7

 • Придружаващи лица

 • В програмата на събитието е предвидено присъствие на придружаващи лица (Коктейл за Закриване с програма за придружаващи лица и други ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ - придружаващи лица) http://pediatria-bg.eu/congress.php?show_form=19 - Алтернативна програма, предложена за немедицински специалисти /придружаващи лица – никакви алтернативни програми не могат да бъдат подготвяни за придружаващите лица на събитието; никакви дейности не могат да бъдат организирани за придружаващите лица, дори когато те сами поемат разходите си за тези дейности. Член 95/Член 9 – ал. 9 . 5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.