Четвъртък, 21 Септември 2023

English

VIII РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА И НЕВРОЛОГИЯ


Последна актуализация: 10.03.2015

 • Организирано от:
 • Сдружение на общопрактикуващите лекари в Търговищка област (СОПЛТО)
 • Място на провеждане:
 • хотел Тера Европа
 • Град:
 • Търговище
 • Начална дата:
 • 14.03.2015
 • Крайна дата:
 • 14.03.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • обща медицина, неврология, ревматология, психиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 14.12.2014)

 • Научна програма / структура

 • http://mcvip.alle.bg/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.