Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

X-ти Национален конгрес по хранене с международно участие


Последна актуализация: 18.05.2015

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА
 • Място на провеждане:
 • Международен дом на учените
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 27.05.2015
 • Крайна дата:
 • 30.05.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • диетология, хранене, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 27.02.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/x-ti-nacionalen-kongres-po-hranene

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Таксата за участие на придружаващи лица, включва: участие в Коктейл „Добре дошли” – 27 май 2015. - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 EFPIA Code/ Член 9–ал.9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • http://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/x-ti-nacionalen-kongres-po-hranene (За участници) - Регистрационната форма за събитието предлага участие на придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 EFPIA Code, Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.