Петък, 01 Декември 2023

English

Български фармацевтични дни 2016


Последна актуализация: 26.05.2016

 • Организирано от:
 • Български фармацевтичен съюз
 • Място на провеждане:
 • НДК
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 24.06.2016
 • Крайна дата:
 • 26.06.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • фармация, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 24.03.2016)

 • Научна програма / структура

 • http://events.bphu.bg/files/Nauchnaprograma_BFD2016.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • "24 юни 2016 г. откриващата церемония на Десетото юбилейно издание на Български фармацевтични дни ще се проведе в „Софийска опера и балет“, придружена с връчването на годишните награди на Българския фармацевтичен съюз за продукт на годината. Непосредствено след церемонията ще бъде представен балетният спектакъл „Зорба гъркът“ по музика на Микис Теодоракис по повод юбилейното издание на събитието. Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието–гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive 2001/83/CE Член 94 и 95 EFPIA Code/ Член 9–ал.9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • http://events.bphu.bg/files/Registratsionenpaket_chlenoveBFS_fin.pdf - В регистрационната форма има предвидено участие на придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Directive 2001/83/CE Член 95/ Етичен кодекс на ARPharM Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.