Събота, 25 Септември 2021

English

III Годишна научна конференция на Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО)


Последна актуализация: 15.06.2015

 • Организирано от:
 • Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО)
 • Място на провеждане:
 • хотел Маринела (Кемпински)
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 19.06.2015
 • Крайна дата:
 • 20.06.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 19.03.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://bamobg.org/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • По време на събитието се организира социална програма. - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 EFPIA Code/Член 9 – ал. 9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.