Неделя, 03 Декември 2023

English

Летен курс по белодробни болести


Последна актуализация: 17.06.2015

 • Организирано от:
 • Българско дружество по белодробни болести
 • Място на провеждане:
 • кк.Златни пясъци, Ваканционен клуб Ривиера
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 16.07.2015
 • Крайна дата:
 • 19.07.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • белодробни болести, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 16.04.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2015/06/PPrograma.pdf - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налице е предварителна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието.Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Екставагантни и луксозни места – гостоприемство, при което участници в събитието са настанени в екстравагантни и луксозни хотели, се смята за неуместно. Екстравагантни и луксозни хотели, според Етичния кодекс, са всички 5 звездни хотели, намиращи се в курортни дестинации. Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code (За курортни дестинации на територията на Р България с оглед прилагането на чл.9 от Кодекса се прие мат: - за летния сезон (1 юли до 15 септември) – разположените по черноморското крайбрежие с изключение на Варна и Бургас (в сила от 01.07.2012); - за зимния ски сезон (от 15 декември до 15 март) - Банско, Боровец и Пампорово (в сила от 01.07.2012); - целогодишно – Сандански, Велинград и Хисаря (в сила от 01.01.2013)

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предвидено настаняване извън продължителността на научната програма – гостоприемството (пряко или косвено) на МС не трябва да надхвърля периода от 24 часа преди началото или след приключване на събитието. Компаниите не следва да участват в организация за удължаване на престоя на медицински специалисти по лични причини и да поемат финансовите разходи, направени по този начин. Всеки МС, който желае да удължи своя престой, трябва да организира това лично и да заплати всички разходи за пътуването /настаняването, произтичащи от удължения престой. Член 9 – ал. 9.6;

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2015/06/Reg_form-Zl.Pjasazi.doc - В регистрационната форма на събитието е предвидено участие на придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти/придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Член 95 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code/ Програмата на събитието позволява присъствието на немедицински специалисти/придружаващи лица - моля да предприемете необходимите мерки, за да избегнете промоционална дейност, свързана с лекарства, отпускани по лекарско предписание, насочени към широката общественост. Член 88 EFPIA Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.