Четвъртък, 21 Септември 2023

English

БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ВСЕ ПОВЕЧЕ РЕФОРМИ И ВСЕ ПО-МАЛКО МЕДИЦИНА


Последна актуализация: 15.06.2015

 • Организирано от:
 • СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
 • Място на провеждане:
 • хотел Света Екатерина, с. Рибарица
 • Град:
 • Тетевен
 • Начална дата:
 • 25.06.2015
 • Крайна дата:
 • 26.06.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 25.03.2015)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по - малко от 1 месец, програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието.Член 94 EFPIA Code, Член9 – ал. 9.1 ARPharM Code

  ПОКАНА 2015.doc
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.