Понеделник, 30 Януари 2023

English

Единадесети COLLEGIUM PRAXIS NEUROLOGICAE – CPN-11.


Последна актуализация: 16.09.2015

 • Организирано от:
 • Българско дружество по неврология
 • Място на провеждане:
 • t.b.c.
 • Град:
 • Русе
 • Начална дата:
 • 09.10.2015
 • Крайна дата:
 • 11.10.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • неврология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.07.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://www.nevrologiabg.com/events/bulgaria/%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc/ - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, не е налична научна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма.Член 94 EFPIA Code, Член9 – ал. 9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Все още не е налична информация.

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.