Петък, 08 Декември 2023

English

IV Национален симпозиум Млад хематолог


Последна актуализация: 15.10.2015

 • Организирано от:
 • Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ)
 • Място на провеждане:
 • Гранд Хотел Янтра
 • Град:
 • Велико Търново
 • Начална дата:
 • 13.11.2015
 • Крайна дата:
 • 15.11.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • хематология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 13.08.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://wasteels.bg/bg/congresno-subitie/chetvrti-nacionalen-simpozium-mlad-hematolog - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месеца, налична е само предварителна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 1 месец преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма.Член 94 EFPIA Code, Член9 – ал. 9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.