Петък, 08 Декември 2023

English

Есенна научна среща на Българското дружество по белодробни болести


Последна актуализация: 27.10.2015

 • Организирано от:
 • Българско дружество по белодробни болести
 • Място на провеждане:
 • кк.Златни пясъци, х-л Интернационал
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 23.10.2015
 • Крайна дата:
 • 25.10.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • белодробни болести, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 16.04.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%91%D0%94%D0%91%D0%91.1-71.pdf - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налице е предварителна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието.Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code

  Програма-есенна-среща-БДББ.1-71.pdf
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предвидено настаняване извън продължителността на научната програма – гостоприемството (пряко или косвено) на МС не трябва да надхвърля периода от 24 часа преди началото или след приключване на събитието. Компаниите не следва да участват в организация за удължаване на престоя на медицински специалисти по лични причини и да поемат финансовите разходи, направени по този начин. Всеки МС, който желае да удължи своя престой, трябва да организира това лично и да заплати всички разходи за пътуването /настаняването, произтичащи от удължения престой. Член 9 – ал. 9.6;

 • Други активности

 • http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%91%D0%94%D0%91%D0%91.1-71.pdf - В денят преди началото на събитието е организирано провеждането на куклен театър - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.