Петък, 08 Декември 2023

English
Съвременни решения за Българския пациент

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪБИТИЯТА СПОРЕД ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 10 ОТ КОДЕКСА

ARPharM и компаниите, членуващи в организацията, осъзнават важността от предоставянето на точна, справедлива и обективна информация за лекарствените продукти, така че да могат да бъдат взети рационални решения за тяхното използване. Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България отговаря на общата правна рамка, установена от Директива 2001/83 на Съвета на Европейските общности (дял VIII и VIIIa – стр.49-54), българския закон за лекарствените продукти и Кодекса на EFPIA за промоция на лекарства, отпускани по лекарско предписание, и взаимодействие с медицински специалисти, които въвеждат норми, регулиращи предоставянето на информация, промоция и реклама на лекарствени продукти. Етичният кодекс на Асоциацията има за цел да гарантира, че фармацевтичните компании, които осъществяват промоция и реклама на лекарства, взаимодействат с предписващите лекари открито, избягвайки заблуждаващи практики и без да допускат потенциален конфликт на интереси с медицинските специалисти и в съответствие със законовите и подзаконови актове.

МС (Медицински специалист) е лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, професионалист по здравни грижи или всяко друго лице, което в процеса на своята професионална дейност може да предписва, закупува, доставя или прилага лекарствени продукти.

Всяка практика, която може да създаде объркване относно целите на научно и образователно мероприятие, спонсорирано от компании, членуващи в ARPharM, или мероприятие, за участие в което компании, членуващи в ARPharM, спонсорират медицински специалисти, не трябва да бъде толерирана.

Член 10 от Етичния кодекс на ARPharM.

Чрез e4ethics ARPharM поддържа мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, организирано от трето лице (компания или организация, която не членува в Асоциацията и не е поела задължение за спазване на Кодекса), чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията. Компаниите, членуващи в Асоциацията, се насърчават да се консултират с e4ethics и да се съобразят приложимите правила и разпоредби, когато вземат решение дали да спонсорират, участват или сътрудничат в дадено събитие.

Първоначално ARPharM ще се фокусира върху  основните национални събития в България – т.е. събития, на които се очаква да присъстват над 50 участника. Всяко събитие ще бъде оценявано с оглед на приложимите стандарти за гостоприемство, заложени в  разпоредбите в Член 10 от Етичния кодекс на Асоциацията.

Чрез e4ethics ARPharM поддържа мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, организирано от трето лице (компания или организация, която не членува в Асоциацията и не е поела задължение за спазване на Кодекса), чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията. Компаниите, членуващи в Асоциацията, се насърчават да се консултират с e4ethics и да се съобразят приложимите правила и разпоредби, когато вземат решение дали да спонсорират, участват или сътрудничат в дадено събитие.

 

 

 

* За да получите достъп до предстоящите събития трябва да прочетете пълният текст на основната информация