Петък, 08 Декември 2023

English

ХIХ Национална гинекологична конференция


Последна актуализация: 17.02.2016

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Място на провеждане:
 • хотел Самоков
 • Град:
 • Самоков, Боровец
 • Начална дата:
 • 17.03.2016
 • Крайна дата:
 • 19.03.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • гинекология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 17.12.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/149-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%96%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F - Събитие, което се провежда в рамките на по - малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма Член 94 EFPIA/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code

  Preliminary program.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.