Петък, 08 Декември 2023

English

ПРАКТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ ОТ НАУКАТА КЪМ ПРАКТИКАТА


Последна актуализация: 25.02.2016

 • Организирано от:
 • Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА)
 • Място на провеждане:
 • НДК, зала 6
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 25.03.2016
 • Крайна дата:
 • 26.03.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • кардиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 25.12.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://events.arbilis.com/?p=2103 - Събитие, което се провежда в рамките на по - малко от 1 месец, Програмата е непълна - програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive 2001/83/CE ; Член 9 – ал.9.1 Етичен кодекс на ARPharM

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.