Петък, 08 Декември 2023

English

V Национална Конференция по Онкологична Фармация


Последна актуализация: 12.02.2016

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
 • Място на провеждане:
 • Landmark Hotel
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 26.02.2016
 • Крайна дата:
 • 28.02.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • 50
 • Специалност(и):
 • онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.11.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bgaop.com/new_site/ - събитие, за което 1 месец преди събитието не е налична Научна програма - пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Directive 2001/83/CE Член 94/ Етичен кодекс на ARPharM Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • По време на събитието се организира социална програма. - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Directive 2001/83/CE Член 94 и 95/ Етичен кодекс на ARPharM Член 9 – ал. 9.7

 • Придружаващи лица

 • По време на събитието е предвидено присъствие на придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Directive 2001/83/CE Член 95/ Етичен кодекс на ARPharM Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.