Петък, 08 Декември 2023

English

Български фармацевтични дни 2015


Последна актуализация:

 • Организирано от:
 • Български фармацевтичен съюз
 • Място на провеждане:
 • Интер Експо Център
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 19.06.2015
 • Крайна дата:
 • 21.06.2015
 • App. Nr. of HCP:
 • 1200
 • Специалност(и):
 • фармация, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 19.03.2015)

 • Научна програма / структура

 • http://events.bphu.bg/index.php?page=program&ft=1 - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налице е предварителна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието.Член 94 EFPIA Code/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • http://events.bphu.bg/index.php?page=event&eid=12 (Кулминацията на събитието остава традиционната годишна гала вечер на магистър-фармацевтите, изпълнена с богата музикална програма и много добро настроение.) - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 EFPIA Code/ Член 9–ал.9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.