Петък, 08 Декември 2023

English

Новости в офталмологията 2016


Последна актуализация: 04.11.2016

 • Организирано от:
 • Софийско офталмологично дружество
 • Място на провеждане:
 • хотел РИУ Правец
 • Град:
 • Правец
 • Начална дата:
 • 02.12.2016
 • Крайна дата:
 • 04.12.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • 450-500
 • Специалност(и):
 • oфталмология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): )

 • Научна програма / структура

 • http://sofiiskoophtalmologichnodrujestvo.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_2016_Update_03.11.2016.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.