Петък, 08 Декември 2023

English

II Европейска конференция по трансплантации и физическа активност


Последна актуализация: 10.06.2016

 • Организирано от:
 • Европейски комитет по органна трансплантация; Българска Изпълнителна агенция по трансплантация
 • Място на провеждане:
 • хотел РИУ Правец
 • Град:
 • Правец
 • Начална дата:
 • 08.07.2016
 • Крайна дата:
 • 10.07.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • хирургия, неврология, кардиология, нефрология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 07.04.2016)

 • Научна програма / структура

 • http://nikola.myte.travel/wp-content/uploads/2016/06/PROGRAMME_DRAFT_VERSION_5_B_2016.06.09_pharm.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • В събитието са предвидени спортни мероприятия като финален акцент на Конференцията с лайтмотив: „Борбата срещу трафика на хора за органи“, като част от световен проект срещу трафика на хора за органи.https://www.edqm.eu/sites/default/files/position_paper_on_transplantation_and_physical_activity_july_2015.pdf

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.