Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

VII Национален симпозиум Бронхообструктивни състояния в детската възраст


Последна актуализация: 12.10.2016

 • Организирано от:
 • Българска асоциация Детска пневмология
 • Място на провеждане:
 • София хотел Балкан
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 15.10.2016
 • Крайна дата:
 • 16.10.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • детска пневмология и фтизиатрия, детски болести, обща медицина, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.07.2016)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е самопредварителна програма–програмата, налична повремена предварителната оценка, не давадостатъчно подробности, за да се направи адекватнаоценка; пълната програма трябва да бъде наразположение най-късно 3 месеца преди събитието.Член94Член9–ал.9.1

  ./Agenda.doc
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.