Петък, 01 Декември 2023

English

Х Национален конгрес по инфекциозни болести


Последна актуализация: 07.09.2016

 • Организирано от:
 • Българското дружество по инфекциозни болести
 • Място на провеждане:
 • НДК
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 06.10.2016
 • Крайна дата:
 • 08.10.2016
 • App. Nr. of HCP:
 • 120-150
 • Специалност(и):
 • инфекциозни болести, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 06.07.2016)

 • Научна програма / структура

 • http://bsid-bg.org/index.php/simposia/10th-nat-cong/2016-03-12-10-14-58 Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието. Directive2001/83/CE Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • http://bsid-bg.org/index.php/component/aicontactsafe/?view=message&layout=message&pf=1&redirect_on_success= /В регистрационната програма е предвидено участие на придружаващи лица - "Може да заявите допълнителна вечеря (за придружители) на 6.10, обяд на 07.10, тържествена вечеря на 07.10 до 16.09.2016г". Гостоприемството от страна накомпаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти/ придружаващи лица по отношение на участието им в събитие–гостоприемството може да бъде насочено само към лица–медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Directive2001/83/CE Член95; ARPharM Code Член9–ал.9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.